Facebook
Polityka prywatności
16099
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-16099,bridge-core-1.0.6,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
Potwierdzam, iż podane przeze mnie informacje są prawdziwe i zgodne z moją wiedzą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Innocence Andrzej Senyszyn z siedzibą Kwiatowa 15, 59-222 Gniewomirowice, PL, NIP: 6911115656 w celu przesyłania informacji handlowych na mój adres e-mail oraz numer telefonu podany powyżej w formularzu kontaktowym. Wyrażanie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: info@innocencespa.pl. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dodano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Innocence Andrzej Senyszyn z siedzibą Kwiatowa 15, 59-222 Gniewomirowice, PL, NIP: 6911115656, e-mail: info@innocencespa.pl.
2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat.
5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne, dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym celu na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikających z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Data oraz czytelny podpis